Alumni Senior Management Course (SMC) 14th Senior Management Course
 

S.No.

Name of Participant

Service Group

1

 Abdul Haleem Shaikh

PSS

2

 Abdul Latif Shah

OMG

3

 Abdul Rahim Shaikh

EX-PCS

4

 Abdullah Sheikh

PSP

5

 Aftab Imam, Dr

IRS

6

 Ahmed Mujtaba Memon

Customs

7

 Akhtar Hussain Bugti             

PSS

8

 Akhtar Inayat Bhurgari

PSS

9

 Amir Ali Baloch

Pakistan Railways

10

 Azad Khan

PSP

11

 Bashir Ahmed Bangulzai

BCS

12

 Farrukh Habib, Syed

Ex-PCS

13

 Fasih-Ud-Din, Dr

PSP

14

 Ghulam Farooq

Secretariat Service (OMG)

15

 Hidayatullah

Secretariat

16

 Iftikhar Ali Shallwani

PAS

17

 Imran Atta Soomro

PSS

18

 Irfan Anwar Baloch

Postal

19

 Ishtiaq Ahmad

IRS

20

 Khalid Chachar.

PSS

21

 Makhdoom Shakeel-uz-Zaman

EX-PCS

22

 Manzoor Ali Shaikh

PAS

23

 Mirza Ali Mahsud, Dr.

Secretariat

24

 Muhammad Abbas Baloch

EX-PCS

25

 Muhammad Ammar  Naqvi, Syed

PA&AS

26

 Muhammad Iqbal Thaheem, Dr.

Secretariat

27

 Muhammad Musa Tareen

BSS

28

 Muhammad Yasin Gohar

Secretariat

29

 Nasim-ul-Ghani Sahito

PSS

30

 Noor Mohammad Jogezai

BCS

31

 Noor-ul-Haq Baloch

BCS

32

 Passand Khan Buledi

BCS

33

 Sajjad Ahmed Seehar

FSP

34

 Sajjad Hussain Abbasi

EX-PCS

35

 Shafi Muhammad Shah

EX-PSS

36

 Shafqat Aziz

Forest (AJK)

37

 Shehryar Akbar Khan

FSP

38

 Shereen Mustafa, Dr.

PSS

39

 Zahid Parvez, Raja

Secretariat

40

 Zulfiqar Hussain Awan

Secretariat

41

 Zulfiqar Larik

PSP